Unitat 10


CONTINGUTS
  Vocabulario: La bicicleta. 

  Gramàtica: El verb. Temps i mode.

   La dièresi.

------------------------------------------

Parlem de bicis?

  • Tens bicicleta? Com és? De quin color?
  • Quin tipus de bicicleta prefereixes: de muntanya, de carretera o de passeig?
  • Amb quina freqüència vas amb bici? Quines distàncies recorres? Quin és el recorregut més habitual que fas amb la bici?
Ara juga
bici
-------------------------ELS VERBS


conjugacionsconjugacions2

Per a conjugar verbs
----------------------------------------

LA DIÈRESI


dieresidieresi2