Unitat 3

CONTINGUTS:


1. Lectura: Càmera...acció!
2. Vocabulario: El cine. Els antònims
3. Gramàtica: El grupo nominal
4. Ortografia:L'ús de la x i ix.
5. Saber fer: Descriure l'escenari d'una pel·lícula.-----------------------------
Els determinants són paraules que modifiquen el nom que acompanyen.

Els demostratius indiquen proximitat o llunyania respecte a la persona que els fa servir.


A prop de qui parla

Lluny de qui parla

Masculí

Femení

Masculí

Femení

Singular
Aquest

Aquesta

Aquell

Aquella

Plural
Aquests

Aquestes

Aquells

Aquelles

---------------------Per saber classificar bé les paraules, és molt important saber assenyalar correctament la síl.laba tònica de les paraules. La síl.laba tònica d’una paraula és aquella síl.laba que pronunciem  més fort que les altres. Exemple:

CAR-PE-TA

PI-LO-TA

CA-TA-

Per practicar la síl.laba tònica us deixo uns exercisis. Clique sobre el dibuix: