Unitat 4

CONTINGUTS:


1. Lectura: Tres, dos, un... zero!

2. Vocabulari: El laboratori. Les pararles polisèmiques
3. Gramàtica:El genere i el nombre del substantiu.
4. Ortografia:L'ús de la v
5.Literatura:El narrador i els personages.
6. Saber fer: Donar instrucciones orals per a fer un experiment.
-------------------------Més coses a :

--------------------------Les paraules ESDRÚIXOLES:


Hem d’accentuar-les totes.Avís: La majoria de les paraules esdrúixoles fan la E i O obertes: gènere, pèrdua, sèquia...Excepcions: fórmula, pólvora, tómbola, Dénia, llémena, església (és esdrúixola perquè -ia no és diftong, és hiat, i són dos síl•labes: es-glé-si-a). Per això mai accentuarem les paraules que acaben en -ia, com alegria, simpatia, ironia, caminaria....perquè totes elles són planes acabades en vocal (a-le-gri-a, sim-pa-ti-a, i-ro-ni-a....) i per tant no s’accentuen (al contrari que en castellà).----------------------------------


OpenOffice