Unitat 5


CONTINGUTS:


1. Lectura:El pais dels somnis.

2.Vocabulari:La biblioteca. Les paraules parònimes
3. Gramàtica:Els determinants. L'article, els possesius i els demostratius.
4.  Ortografia: La partició de paraules
5. Saber fer:Elaborar un álbum il·lustrat.------------------------
EL PUNT

En un text el punt marca una pausa més llarga que la indicada per la coma i assenyala l’acabament d’una oració.


  • Punt i seguit: Marca el final d'una frase i la separa de la següent, amb la qual manté una estreta relació significativa.

  • Punt i a part: Separa paràgrafs que toquen aspectes diferents d'un mateix tema . 
  •  Punt final: Assenyala que el text ha acabat .