Unitat 6

CONTINGUTSVocabulari: Les festes .

Saber fer: Explicar un joc tradicional.
------------------------------------