Unitat 7

CONTINGUTS  Vocabulari: La carretera. Les paraules derivades.

  Gramàtica:L'adjectiu. Els graus de l'adjectiu.

---------------------------